2016 01.01—31.12.2016

Fjæreplytt / Purple Sandpiper
Sædgås / Bean Goose
Praktærfugl / King Eider
Myrhauk / Northern Harrier
Lappspurv / Lapland Longspur
Fossekall / White-throated Dipper
Nøtteskrike / Eurasian Jay
Haukugle / Northern Hawk Owl

New images