2014 31.12.2013—13.12.2014

Grågås / Greylag Goose +
Tundragås / Greater White-fronted Goose
Kvinand / Common Goldeneye
Fjæreplytt / Purple Sandpiper
Svartand / Black Scoter
Svartand / Black Scoter
Alkekonge / Dovekie
Alkekonge / Dovekie
Tyrkerdue / Eurasian Collared-Dove

New images