2012

Hvitryggspett2 Hvitryggspett / White-backed Woodpecker
Hvitryggspett / White-backed Woodpecker
Flaggspett Flaggspett / Great Spotted Woodpecker
Flaggspett / Great Spotted Woodpecker
Havelle2_t Havelle \ Long-tailed Duck
Havelle \ Long-tailed Duck
Ærfug2l Ærfugl \ Common Eider
Ærfugl \ Common Eider
Snøspurv2 Snøspurv \ Snow Bunting
Snøspurv \ Snow Bunting
Havelle2 Havelle \ Long-tailed Duck
Havelle \ Long-tailed Duck
Nøtteskrike4 Nøtteskrike \ Eurasian Jay
Nøtteskrike \ Eurasian Jay
Havørn5 Havørn \ White-tailed Eagle
Havørn \ White-tailed Eagle
Havørn kamp Havørn \ White-tailed Eagle
Havørn \ White-tailed Eagle
Hvitkinngås Hvitkinngås \ Barnacle Goose
Hvitkinngås \ Barnacle Goose
Kortnebbgås Kortnebbgås \ Pink-footed Goose
Kortnebbgås \ Pink-footed Goose
Nøttekråke2 Nøttekråke \ Spotted Nutcracker
Nøttekråke \ Spotted Nutcracker
Spurvehauk2 Spurvehauk \ Eurasian Sparrowhawk
Spurvehauk \ Eurasian Sparrowhawk
Ringgås_3 Ringgås \ Brent Goose
Ringgås \ Brent Goose
Brushane Brushane \ Ruff
Brushane \ Ruff
Tundralo (2) Tundralo \ Grey Plover
Tundralo \ Grey Plover
Gindhval
Myrsnipe4 Myrsnipe \ Dunlin
Myrsnipe \ Dunlin
Heipiplerke Heipiplerke \ Meadow Pipit
Heipiplerke \ Meadow Pipit
Lappsove3 Lappspove \ Bar-tailed Godwit
Lappspove \ Bar-tailed Godwit

New images