2013 12.01—22.12.2013

Fjæreplytt \ Purple Sandpiper
Fjæreplytt \ Purple Sandpiper
Kjøttmeis / Great Tit
Snøspurv / Snow Bunting
Havelle / Long-tailed Duck
Horndykker / Horned Grebe
Horndykker / Horned Grebe
Horndykker / Horned Grebe

New images